Zašto imamo tremor?semestar=9

Naziv kolegija

Zašto imamo tremor?semestar=9

ECTS

1.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P7/S10/KL8

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Srđana Telarović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, Nastavnik
Ratimir Petrović, Nastavnik
Tatjana Samardžić, pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Mirjana Kalauz, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Tremor je najčešća hiperkineza. Raznolikost etioloških čimbenika, bolesti, supstancija, lijekova i stanja koja ga mogu izazvati te specifičnost interdisciplinarnog pristupa dijagnostici i liječenju, zahtijevaju temeljito poznavanje značajki tremora svih profila liječnika, a posebice liječnika obiteljske medicine. Sadržaj ovog predmeta obuhvaća upoznavanje s različitim vrstama i uzrocima tremora, način dijagnosticiranja, diferencijalnu dijagnozu i liječenje tremora. 


Nastava na 5. godini studija odvija se u poslijepodnevnim satima u KBC Zagreb kroz predavanja, seminare i vježbe u specijaliziranim ustrojbenim jedinicama i Referentnim centrima.


Kvalitetu izvedbe osigurava adekvatan prostor, raspoloživa satnica, kompetentni i iskusni predavači i edukatori, nastavna pomagala (PowerPoint, video prezentacije, YouTube i dr.), suvremene metode seminarskog i interaktivnog rada (metoda ''igranja uloga'', metoda ''problemske nastave'', ''brainstorming''), korištenje interneta te rad u maloj grupi.


Za evaluaciju uspješnosti provodi se anonimna anketa studenata, uz usmene primjedbe, pohvale, sugestije i komentare.


Struktura predmeta

OPĆE I SPECIFIČNE KOMPETENCIJE PREDMETA:


Opći edukativni cilj:


Po završetku izbornog predmeta student će znati definirati i prepoznati različite vrste tremora, znati uzroke tremora, načine dijagnostike i oblike liječenja tremora. 


Specifični edukativni ciljevi:


Nakon ovog izbornog predmeta student će biti osposobljen usvojiti znanja, vještine i stavove:


1.  znati osobitosti različitih vrsta i oblika tremora


2.  znati kliničku prezentaciju različitih vrsta tremora


3.  znati uzroke različitih vrsta tremora


4.  znati specifičnosti anamneze, pregleda i dijagnostike bolesnika s tremorom


5.  procijeniti diferencijalno dijagnostičke mogućnosti tremora


6.  znati terapijske metode i postupke liječenja različitih vrsta tremora


7.  znati principe dijagnostike i liječenja neuroloških bolesti praćenih tremorom


8.  znati principe dijagnostike i liječenja ostalih bolesti praćenih tremorom (internističkih, endokrinoloških, psihijatrijskih i dr.)


9.  znati lijekove, supstance i tvari koje izazivaju jatrogeni tremor


10. samostalno pregledati bolesnika s tremorom, procijeniti diferencijalnu dijagnozu, isplanirati algoritam obrade i liječenja


Provjera znanja

Pismeni ispit provjere znanja-test s 30 pitanja višestrukog izbora (PVI) i jednim točnim odgovorom (predviđeno vrijeme 30 minuta), za prolaz minimalno 75% točnih odgovora (23 pitanja)


Nastavno štivo

- Brinar V. i sur. Neurologija za medicinare, Medicinska naklada, Zagreb


- ''hand-outs'', tisak PowerPoint prezentacija


- LMS-IP