Priznati ECTS bodovi iz obvezatnih predmeta I. godine studija

Naziv kolegija

Priznati ECTS bodovi iz obvezatnih predmeta I. godine studija

ECTS

50.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P0

Studiji na kojima se izvodi

Medicina