Priznati ECTS bodovi iz obvezatnih predmeta II. godine studija

Naziv kolegija

Priznati ECTS bodovi iz obvezatnih predmeta II. godine studija

ECTS

40.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P0

Studiji na kojima se izvodi

Medicina