Temelji liječničkog umijeća III

Naziv kolegija

Temelji liječničkog umijeća III

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

KL30

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Nada Čikeš, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Vesna Degoricija, Suvoditelj predmeta
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Suvoditelj predmeta
Marko Petrovečki, dr. med., Nastavnik
Vanja Hulak- Karlak, dr. med., Nastavnik
Vedran Premužić, dr. med., Nastavnik
Nedo Marčinković, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Miro Bakula, Nastavnik
Tomislav Ćaleta, dr. med., Nastavnik
Marko Sever, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Josip Batinić, Nastavnik
Zrinko Šalek, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Martina Lovrić Benčić, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Brinar, Nastavnik
Luka Djulabić, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Žarko Rašić, Nastavnik
doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, Nastavnik
Jere Žarko, pred., Nastavnik
Goran Glavčić, dr. med., Nastavnik
Zdenko Bilić, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Dinko Tonković, Nastavnik
dr. sc. Luka Bielen, Nastavnik
Dragan Soldo, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Melita Buljan, Nastavnik
Ana Borovečki, dr. med., Nastavnik
Jadranka Pavičić Šarić, Nastavnik
dr. sc. Velimir Altabas, Nastavnik
Ksenija Vučur, pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Edvard Galić, Nastavnik
dr. sc. Maida Buhin, Nastavnik
Mirna Natalija Aničić, dr. med., Nastavnik
Sandra Jakšić Jurinjak, dr. med., Nastavnik
Ana Jelić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Tonko Gulin, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mislav Vrsalović, Nastavnik
dr. sc. Sandra Stasenko, Nastavnik
Katarina Ivana Tudor, dr. med., Nastavnik
Amir Ibukić, dr. med., Nastavnik
Ljiljana Smiljanić Tomičević, dr. med., Nastavnik
Ivan Kruljac, dr. med., Nastavnik
Luka Crnošija, Nastavnik
Ivan Bambir, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Ana Gudelj Gračanin, Nastavnik
Ozren Vinter, Nastavnik
dr. sc. Ana Penezić, Nastavnik
Kristina Trnjar, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Višnja Nesek Adam, Nastavnik
dr. sc. Ivan Adamec, Nastavnik
Marijana Knezović, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Branko Miše, Nastavnik
Šime Zekan, dr. med., Nastavnik
Dinka Lulić, dr. med., Nastavnik
Vedran Velagić, dr. med., Nastavnik
Ivan Jakšić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Saša Jevtović, Nastavnik
doc. dr. sc. Zdravko Babić, Nastavnik
dr. sc. Maja Karaman Ilić, Nastavnik
Bjorn Dario Franjić, dr. med., Nastavnik
Marijana Bosnar Puretić, Nastavnik
dr. sc. Davor Kust, Nastavnik
Ivana Bilić, dr. med., Nastavnik
Tea Varjačić, dr. med., Nastavnik
Mladen Grgurević, dr. med., Nastavnik
Maja Ban, dr. med., Nastavnik
Lea Katalinić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Lovro Lamot, Nastavnik
Andrea Crkvenac Gregorek, Nastavnik
doc. dr. sc. Dražen Pulanić, Nastavnik
dr. sc. Branko Bogdanić, Nastavnik
dr. sc. Lana Videc Penavić, Nastavnik
Danko Relić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Maja Cigrovski Berković, Nastavnik
dr. sc. Sandra Karanović, Nastavnik
dr. sc. Ivana Vuković Brinar, Nastavnik
Matija Bakoš, pred., Nastavnik
dr. sc. Tereza Gabelić, Nastavnik
prof. dr. sc. Marko Duvnjak, Nastavnik
doc. dr. sc. Zinaida Perić, Nastavnik
Đana Vanjak Bielen, Nastavnik
Luka Vučemilo, dr. med., Nastavnik
Danko Mikulić, Nastavnik
dr. sc. Alan Pegan, Nastavnik
Ivan Rašić, dr. med., Nastavnik
Darko Solter, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Siniša Stevanović, Nastavnik
Bojana Šimunov, dr. med., Nastavnik
Damir Halužan, dr. med., Nastavnik
Ines Potočnjak, dr. med., Nastavnik
Sanda Dokoza Terešak, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Anna Mrzljak, Nastavnik
Mislav Jelaković, dr. med., Nastavnik
Tomislav Radivoj, Nastavnik
Nataša Mandić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Tihana Magdić Turković, Nastavnik
Dejana Martinić, dr. med., Nastavnik
Ileana Lučić- Renaud, dr. med., Nastavnik
Davorka Muškardin, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Neda Pjevač, Nastavnik
Tin Ehrenfreund, dr. med., Nastavnik
Hrvoje Kniewald, pred., Nastavnik
Silvija Hunyadi-Antičević, Nastavnik
Nikola Blažević, Nastavnik
dr. sc. Nikola Sobočan, Nastavnik
Marin Pavlov, Nastavnik
Katarina Starčević, Nastavnik
Iva Košuta, dr. med., Nastavnik
Jasmin Hamzić, Nastavnik
Bojana Radulović, Nastavnik
doc. dr. sc. Marija Bošnjak-Pašić, Nastavnik
Marija Vidaković, Nastavnik
Marija Pastorčić Grgić, pred., Nastavnik
Vlatka Rešković Lukšić, dr. med., Nastavnik
Juraj Slipac, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Lucija Virović Jukić, Nastavnik
Branka Runtić, dr. med., Nastavnik
Hrvoje Jurin, pred., Nastavnik
Željko Prka, dr. med., Nastavnik
Dora Fabijanović, dr. med., Nastavnik
Sara Dejanović Bekić, dr. med., Nastavnik
Mirko Bakula, dr. med., Nastavnik
Lea Šalamon, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Iva Rukavina, Nastavnik
Branka Bunoza, pred., Nastavnik
Marijan Frković, dr. med., Nastavnik
Danijela Petković Ramadža, dr. med., Nastavnik
Ivo Planinc, pred., Nastavnik
Tomislav Žigman, dr. med., Nastavnik
Marcel Marjanović Kavanagh, dr. med., Nastavnik
Petra Grđan, Nastavnik
dr. sc. Petar Matošević, Nastavnik
dr. sc. Boris Bumber, Nastavnik
Sanja Stojsavljević, Nastavnik
Matija Marković, Nastavnik
dr. sc. Hrvoje Vražić, Nastavnik
dr. sc. Ivica Mokos, Nastavnik
Ivan Lehman, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Marina Roje Bedeković, Nastavnik
doc. dr. sc. Marija Santini, Nastavnik
doc. dr. sc. Zrnka Kovačić Petrović, Nastavnik
doc. dr. sc. Goranka Petriček, Nastavnik
doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, Nastavnik
doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivica Grgurević, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Kušec, Nastavnik
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj - Ivezić, Nastavnik
doc. dr. sc. Zoran Lončar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivan Gornik, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Boris Filipović-Grčić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ratko Matijević, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Plan