Palijativna medicina

Naziv kolegija

Palijativna medicina

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P6/S7/KL12

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević, Nastavnik
Jasna Špiček Macan, Nastavnik
prof. dr. sc. Željko Krznarić, Nastavnik
Martina Bašić-Koretić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Klepac, Nastavnik
doc. dr. sc. Tomislav Meštrović, Nastavnik
prof. dr. sc. Boris Filipović-Grčić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, Nastavnik
prof. dr. sc. Antonio Juretić, Nastavnik
dr. sc. Latinka Basara, Nastavnik
Marina Grubić, pred., Nastavnik
Danijela- Lana Domitrović, pred., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Provjera znanja

Ispiti će biti usmeni, a uvjet za izlazak na ispit je redovno izvršavanje nastavnih obaveza te napisan esej.


Ispitni rokovi:


11.11.2019.


2.12.2019.


20.1.2020.


24.2.2020.


23.3.2020.


20.4.2020.


4.5.2020.


18.5.2020.


31.8.2020. 


Plan