Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata

Naziv kolegija

Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata

ECTS

5.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P20/S20/KL50

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Vladimir Bedeković, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Srećko Branica, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Jadranka Handžić, Nastavnik
prof. dr. sc. Drago Prgomet, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mislav Gjurić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mario Bilić, Nastavnik
doc. dr. sc. Krsto Dawidowsky, Nastavnik
dr. sc. Gorazd Poje, Nastavnik
doc. dr. sc. Lana Kovač Bilić, Nastavnik
doc. dr. sc. Martin Jurlina, Nastavnik
doc. dr. sc. Ratko Prstačić, Nastavnik
Anamarija Veselić, pred., Nastavnik
Iva Topić Grahovac, Nastavnik
Katarina Đurić Vuković, pred., Nastavnik
Juraj Lukinović, Nastavnik
dr. sc. Boris Bumber, Nastavnik
Marcel Marjanović Kavanagh, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Livije Kalogjera, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tomislav Baudoin, Nastavnik
doc. dr. sc. Marko Velimir Grgić, Nastavnik
doc. dr. sc. Mihael Ries, Nastavnik
doc. dr. sc. Jakov Ajduk, Nastavnik
dr. sc. Alan Pegan, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivan Rašić, Nastavnik
doc. dr. sc. Darko Solter, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Smiljana Štajner Katušić, Nastavnik
Dejan Tomljenović, pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Davor Vagić, Nastavnik
dr. sc. Siniša Stevanović, Nastavnik
dr. sc. Andro Košec, Nastavnik
dr. sc. Krešimir Gršić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Struktura predmeta

Broj sati predavanja:   20


Broj sati seminara:       20


Broj sati vježbi:           50


Ukupan broj sati:      90


TURNUSI


Broj turnusa:   8


Trajanje turnusa: 3  tjedna/ 15 dana


Datumi održavanja turnusne nastave


Turnusi:


1. 21. 10.  –  8. 11. 2019.


2. 18. 11.  –  6. 12. 2019.


3. 6. 1.  –  24. 1. 2020.


4. 27. 1.  –  14. 2. 2020.


5. 16. 3.  –  3. 4. 2020.


6. 6. 4.  –  24. 4. 2020.


7. 27 .4.  –  15. 5. 2020.


8. 29. 6.  –  17. 7. 2020.


Provjera znanja

Uvjet pristupanju ispitu je uredno pohađanje svih oblika nastave (sukladno članku 31.) Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima, u apsolutnim brojevima:


  1. 4 sata predavanja uz obveznu nadoknadu
  2. 4 sata seminara uz obveznu nadoknadu
  3. 10 sati vježbi uz obveznu nadoknadu


  1. Način provjere znanja


Posljednji dan turnusa student je obvezan položiti završni kolokvij. Redovita nazočnost na seminarima i predavanjima i položen završni kolokvij uvjeti su za pristup studenta na ispit iz otorinolaringologije.


B. Oblici i termini provjere znanja


Posljednji dan turnusa, za vrijeme vježbi, održava se završni kolokvij čije je polaganje jedan od uvjeta za pristup ispitu iz otorinolaringologije. Završni kolokvij kombinacija je praktične i teoretske demonstracije otorinolaringološke propedeutike koju je student dužan usvojiti za vrijeme turnusa.


C. Ispiti (završni)


Položen kolokvij na kraju turnusa uvjet je za pristupanje usmenom ispitu.


Ispitni rokovi :


11. 11. 2019.


18. 11. 2019.


9. 12. 2019.


16. 12. 2019.


27. 1. 2020.


3. 2. 2020.


17. 2. 2020.


24. 2. 2020.


6. 4. 2020.


20. 4. 2020.


18. 5. 2020.


25. 5. 2020.


8. 6. 2020.


15. 6. 2020.


20. 7. 2020.


31. 8. 2020.


14. 9. 2020.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


1. Bumber Ž, Katić V, Nikšić-Ivančić M, Pegan B, Petric V, Šprem N.


    Otorinolaringologija, Zagreb, Naklada Ljevak: 2004.


Plan