Zdravlje u zajednici

Naziv kolegija

Zdravlje u zajednici

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

S25/PK20

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Vera Musil, Voditelj predmeta
Nevenka Soldo, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Roko Žaja, dr. med., Nastavnik
Štefan Biro, ???, Nastavnik
Agneza Aleksijević, V. pred., Nastavnik
Zdenka Floršić, Nastavnik
Ankica Vlačić, Nastavnik
Davor Bandić, dr. med., Nastavnik
Zoran Aleksijević, pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Siniša Maslovara, Nastavnik
Biserka Kovač, V. pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Domagoj Vidosavljević, Nastavnik
dr. sc. Marijan Cesarik, Nastavnik
mr. sc. Vesna Bosanac, Nastavnik
doc. dr. sc. Damir Matoković, Nastavnik
Katarina Majski, Nastavnik
Kristina Devčić, Nastavnik
Ivana Markota, dr. med., Nastavnik
Marijan Višaticki, dipl. iur., Nastavnik
Rea Janda, Nastavnik
Pero Hrabač, dr. med., Nastavnik
Dorja Vočanec, dr. med., Nastavnik
Ivan Vukoja, dr. med., Nastavnik
Mateja Tominac, Nastavnik
Tonći Mašina, pred., Nastavnik
dr. sc. Mario Šekerija, Nastavnik
Danko Relić, dr. med., Nastavnik
Marija Ivanković, Nastavnik
Kristina Arvaj, Nastavnik
Vesna Kolarić, dr. med., Nastavnik
Josipa Šućur, Nastavnik
Maja Kraljičak, Nastavnik
Natalija Paulić Đurić, Nastavnik
Ivana Pavić, dr. med., Nastavnik
Anamarija Lazarušić Sesar, dr. med., Nastavnik
Danica Đimoti, Nastavnik
Rada Matoš, Nastavnik
Ozren Straža, V. pred., Nastavnik
Katarina Galović, Nastavnik
Ksenija Lozić, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Željko Glavić, Nastavnik
Marijana Tomić Rajić, dr. med., Nastavnik
Štefica Knežević, Nastavnik
Vlasta Raštegorac, Nastavnik
Mira Ćosić, Nastavnik
Reza Jozak, Nastavnik
Mirjana Raguž, Nastavnik
Ivana Maurus, Nastavnik
Ankica Bulaja, Nastavnik
Sandra Kopilaš, Nastavnik
Ljiljana Marković- Puač, dr. med., Nastavnik
Željka Bosanac, Nastavnik
Željko Lisac, dr. med., Nastavnik
Đurđica Bešlić, dr. med., Nastavnik
Darko Dujmović, dr. med., Nastavnik
Đorđa Bilobrk, dr. med., Nastavnik
Mirjana Vukelić- Bartošak, dr. med., Nastavnik
Sunčica Bardač- Zelić, dr. med., Nastavnik
Ileš Juhas, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Nastavnik
Marko Raguž, Nastavnik
Biljana Pranić, dr. med., Nastavnik
Gabrijela Jurić- Šolto, dr. med., Nastavnik
Tihomir Brkić, dr. med., Nastavnik
Danica Mikšik, ???, Nastavnik
Darko Puljašić, dipl. iur., Nastavnik
mr. sc. Goran Todorović, Nastavnik
Dejvid Zombori, Nastavnik
Ante Vitalia, Nastavnik
Jasmina Kovačević, Nastavnik
Mato Matijević, dr. med., Nastavnik
Snježana Radonjić-Korene, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Hana Brborović, Nastavnik
Slavica Conjar, dr. med., Nastavnik
Rajka Šimunović, pred., Nastavnik
mr. sc. Vlado Drkulec, Nastavnik
Mirjana Perić, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
doc. dr. sc. Neda Pjevač, Nastavnik
prof. dr. sc. Stjepan Orešković, Nastavnik
prof. dr. sc. Miroslav Mastilica, Nastavnik
doc. dr. sc. Milan Milošević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin-Cvetković, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Nastavnik
prof. dr. sc. Ksenija Vitale, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ankica Senta Marić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, Nastavnik
prof. dr. sc. Silvije Vuletić, Nastavnik
doc. dr. sc. Kristina Fišter, Nastavnik
doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Božikov, Nastavnik
doc. dr. sc. Slavica Sović, Nastavnik
doc. dr. sc. Zrinka Biloglav, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, Nastavnik
prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Nastavnik
prof. dr. sc. Zdenko Sonicki, Nastavnik
doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, Nastavnik
dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
doc. dr. sc. Ognjen Brborović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik
prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavnik
Zdenka Štimac, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
Ivana Špehar, Nastavnik
Marko Marelić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj predmeta Zdravlje u zajednici je osposobiti studenta da razumije i razvije pozitivan stav prema važnosti i ulozi zajednice u zdravlju i bolesti pojedinca, da sudjeluje u određivanju prioriteta i načinu rješavanja, organizaciji zajednice i položaju zdravstva u tome, da zna prepoznati probleme u zajednici i razumije pojedinca kojeg je do tada upoznao samo kao bolesnika u bolnici ili ambulanti, da kritički promatra zdravstvenu službu i njen rad te da stekne nove i u praksi primijeni vještine zdravstvenog odgoja, ranog otkrivanja bolesti, epidemiološkog izvida, cijepljenja i drugih intervencija u zajednici pod nadzorom nastavnika.

Predmet je baziran na pristupu u medicinskoj edukaciji da su osnovna polja djelovanja i rada liječnika zajednice odnosno naselja, a ne ambulante i laboratoriji. Praktični dio obuhvaća uvid u liječenje bolesnika u svim fazama bolesti: od početnog kontakta sa zdravstvenim sustavom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dijagnostike, terapije, kućnih posjeta, izvida na radnom mjestu, do oporavka i rehabilitacije. Studenti također uče osnovne principe zdravstvenog odgoja, epidemioloških i ekoloških izvida te javnozdravstvenih istraživanja.


Struktura predmeta

1. Seminari (S) – 25 h

2. Praktični dio(vježbe) (V) – 20 h

Ukupno: 45 h

 


Provjera znanja

Način provjere znanja

Završni kolokvij iz predmeta je pismeni esej (1000 riječi) s vrednovanjem „položio/položila“ ili „nije položio/nije položila“.

Tijekom prakse studenti vode studentski dnevnik koji predaju zajedno s pismenim ispitnim uratkom.


Termini* (razdoblje održavanja provjere znanja):Izvanredni rokovi

Datum

1. TURNUS

29.10.2018.

2. TURNUS

12.11.2018.

3. TURNUS

19.11.2018.

4. TURNUS

18.02.2019.

5. TURNUS

25.02.2019.

6.TURNUS

04.03.2019.

7. TURNUS

11.03.2019.

8. TURNUS

18.03.2019.

9. TURNUS

25.03.2019.

10. TURNUS

01.04.2019.

11. TURNUS

08.04.2019.

12. TURNUS

23.04.2019.

Redoviti rokovi

Datum

1.

11.12.2018.

2.

03.05.2019.

3.

07.06.2019.

4.

02.09.2019.


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

1. Detels R, Beaglehole R, Lansang MA, Gulliford M. Textbook of Public Health, Fifth Edition. London: Oxford University Press, 2011. (izabrana poglavlja)

B. Dopunsko štivo


Plan