Zdravlje u zajednici

Naziv kolegija

Zdravlje u zajednici

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

S25/PK20

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Vera Musil, Voditelj predmeta
Marko Marelić, Nastavnik
Ivana Špehar, Nastavnik
Zdenka Štimac, Nastavnik
dr. sc. Andrija Štajduhar, Nastavnik
Nikolina Ljubičić Marković, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Tatjana Lipovac, Nastavnik
Slobodanka Matijević, dr. med., Nastavnik
Ivanka Nađ, dr. med., Nastavnik
Sanja Koričić, dr. med., Nastavnik
Dunja Raguž, Nastavnik
Živanka Brodalić, Nastavnik
Ivana Martinović, Nastavnik
Nadalina Popović, Nastavnik
Ivan Ivančević, Nastavnik
Hrvoje Glavašić, Nastavnik
Oksana Kotarski, Nastavnik
Vesna Miljević, Nastavnik
Marina Mlađen, Nastavnik
Vlasta Naimarević, Nastavnik
Tatjana Dujaković, Nastavnik
Sanja Zdep, Nastavnik
Davor Vuković, Nastavnik
Mara Dugalić, Nastavnik
Zdenka Raguž, Nastavnik
Matea Mauer, Nastavnik
Marija Cvitković, Nastavnik
Kata Krešić, dr. med., Nastavnik
Sanja Gali, dr. med., Nastavnik
Kristina Milorad, dr. med., Nastavnik
Josipa Banić, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ognjen Brborović, Nastavnik
doc. dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Nastavnik
prof. dr. sc. Zdenko Sonicki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, Nastavnik
doc. dr. sc. Zrinka Biloglav, Nastavnik
doc. dr. sc. Kristina Fišter, Nastavnik
doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, Nastavnik
doc. dr. sc. Slavica Sović, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Božikov, Nastavnik
prof. dr. sc. Silvije Vuletić, Nastavnik
dr. sc. Jagoda Doko-Jelinić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Nastavnik
prof. dr. sc. Ksenija Vitale, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ankica Senta Marić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin-Cvetković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, Nastavnik
doc. dr. sc. Milan Milošević, Nastavnik
prof. dr. sc. Stjepan Orešković, Nastavnik
prof. dr. sc. Miroslav Mastilica, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
doc. dr. sc. Neda Pjevač, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac, Nastavnik
Mirjana Perić, dr. med., Nastavnik
Rajka Šimunović, pred., Nastavnik
mr. sc. Vlado Drkulec, Nastavnik
Slavica Conjar, dr. med., Nastavnik
Snježana Radonjić-Korene, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Hana Brborović, Nastavnik
Mato Matijević, dr. med., Nastavnik
Jasmina Kovačević, Nastavnik
Ante Vitalia, Nastavnik
Dejvid Zombori, Nastavnik
Danica Mikšik, ???, Nastavnik
Darko Puljašić, dipl. iur., Nastavnik
mr. sc. Goran Todorović, Nastavnik
Tihomir Brkić, dr. med., Nastavnik
Gabrijela Jurić- Šolto, dr. med., Nastavnik
Biljana Pranić, dr. med., Nastavnik
Mirjana Vukelić- Bartošak, dr. med., Nastavnik
Sunčica Bardač- Zelić, dr. med., Nastavnik
Marko Raguž, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zvonko Šošić, Nastavnik
Ileš Juhas, dr. med., Nastavnik
Đorđa Bilobrk, dr. med., Nastavnik
Darko Dujmović, dr. med., Nastavnik
Đurđica Bešlić, dr. med., Nastavnik
Željko Lisac, dr. med., Nastavnik
Ljiljana Marković- Puač, dr. med., Nastavnik
Željka Bosanac, Nastavnik
Sandra Mataić, Nastavnik
Ankica Bulaja, Nastavnik
Ivana Maurus, Nastavnik
Reza Jozak, Nastavnik
Mirjana Raguž, Nastavnik
Mira Ćosić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Željko Glavić, Nastavnik
Marijana Tomić Rajić, dr. med., Nastavnik
Štefica Knežević, Nastavnik
Vlasta Raštegorac, Nastavnik
Ksenija Lozić, dr. med., Nastavnik
Katarina Galović, Nastavnik
Ozren Straža, V. pred., Nastavnik
Rada Matoš, Nastavnik
Danica Đimoti, Nastavnik
Anamarija Lazarušić Sesar, dr. med., Nastavnik
Ivana Pavić, dr. med., Nastavnik
Natalija Paulić Đurić, Nastavnik
Josipa Šućur, Nastavnik
Maja Kraljičak, Nastavnik
Vesna Kolarić, dr. med., Nastavnik
Marija Ivanković, Nastavnik
Kristina Arvaj, Nastavnik
Danko Relić, dr. med., Nastavnik
Tonći Mašina, pred., Nastavnik
dr. sc. Mario Šekerija, Nastavnik
Mateja Tominac, Nastavnik
Ivan Vukoja, dr. med., Nastavnik
Dorja Vočanec, dr. med., Nastavnik
Rea Janda, Nastavnik
Pero Hrabač, dr. med., Nastavnik
Ivana Markota, dr. med., Nastavnik
Marijan Višaticki, dipl. iur., Nastavnik
Kristina Mandić, Nastavnik
Katarina Majski, Nastavnik
doc. dr. sc. Damir Matoković, Nastavnik
dr. sc. Marijan Cesarik, Nastavnik
mr. sc. Vesna Bosanac, Nastavnik
Zoran Aleksijević, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Siniša Maslovara, Nastavnik
dr. sc. Biserka Kovač, Nastavnik
doc. dr. sc. Domagoj Vidosavljević, Nastavnik
Davor Bandić, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Agneza Aleksijević, Nastavnik
Zdenka Floršić, Nastavnik
Ankica Vlačić, Nastavnik
Štefan Biro, ???, Nastavnik
Roko Žaja, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Ante Lohinski, Nastavnik
Mario Poleto, Nastavnik
Ahnetka Stjepanović, Nastavnik
Silvija Marić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj predmeta Zdravlje u zajednici je osposobiti studenta da razumije i razvije pozitivan stav prema važnosti i ulozi zajednice u zdravlju i bolesti pojedinca, da sudjeluje u određivanju prioriteta i načinu rješavanja, organizaciji zajednice i položaju zdravstva u tome, da zna prepoznati probleme u zajednici i razumije pojedinca kojeg je do tada upoznao samo kao bolesnika u bolnici ili ambulanti, da kritički promatra zdravstvenu službu i njen rad te da stekne nove i u praksi primijeni vještine zdravstvenog odgoja, ranog otkrivanja bolesti, epidemiološkog izvida, cijepljenja i drugih intervencija u zajednici pod nadzorom nastavnika.

Predmet je baziran na pristupu u medicinskoj edukaciji da su osnovna polja djelovanja i rada liječnika zajednice odnosno naselja, a ne ambulante i laboratoriji. Praktični dio obuhvaća uvid u liječenje bolesnika u svim fazama bolesti: od početnog kontakta sa zdravstvenim sustavom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dijagnostike, terapije, kućnih posjeta, izvida na radnom mjestu, do oporavka i rehabilitacije. Studenti također uče osnovne principe zdravstvenog odgoja, epidemioloških i ekoloških izvida te javnozdravstvenih istraživanja.


Struktura predmeta

1. Seminari (S) – 25 h

2. Praktični dio(vježbe) (V) – 20 h

Ukupno: 45 h

 


Provjera znanja

Način provjere znanja

Završni kolokvij iz predmeta je pismeni esej (1000 riječi) s vrednovanjem „položio/položila“ ili „nije položio/nije položila“.

Tijekom prakse studenti vode studentski dnevnik koji predaju zajedno s pismenim ispitnim uratkom.Termini* (razdoblje održavanja provjere znanja):Izvanredni rokovi

Datum

1. TURNUS

28.10.2019.

2.TURNUS    

11.11.2019.

3. TURNUS

18.11.2019..

4. TURNUS

17.02.2020.

5. TURNUS

24.02.2020.

6.TURNUS

02.03.2020.

7. TURNUS

09.03.2020.

8. TURNUS

16.03.2020.

9. TURNUS

23.03.2020.

10. TURNUS

30.03.2020.

11. TURNUS

06.04.2020.

12. TURNUS

20.04.2020.

Redoviti rokovi

Datum

1.

25.11.2019.

2.

04.05.2020.

3.

03.07.2020.

4.

02.09.2020.

Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

1. Detels R, Beaglehole R, Lansang MA, Gulliford M. Textbook of Public Health, Fifth Edition. London: Oxford University Press, 2011. (izabrana poglavlja)

B. Dopunsko štivo


Plan