Medicina ljudske seksualnosti

Naziv kolegija

Medicina ljudske seksualnosti

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P7/S7/KL11

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Dražen Begić, Voditelj predmeta
Josipa Rožman, Nastavnik
prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, Nastavnik
doc. dr. sc. Goran Arbanas, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Predmet je organiziran u obliku predavanja, seminara i vježbi u trajanju od 23 sata. 


Struktura predmeta

Predavanja 7


Seminar 10


Vježbe 6


Plan