Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Naziv kolegija

Tjelesna i zdravstvena kultura 1

ECTS

0.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

TJ60

Izvođači kolegija

Ozren Straža, V. pred., Voditelj predmeta
Tonći Mašina, pred., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

1. UVOD


Prije unosa samog godišnjeg ili globalnog plana i programa rada predmeta tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) treba reći da ne postoji u visokom školstvu službeni dokument koji se zove nastavni program za TZK na sveučilištu. Postoje samo šture upute o potrebnim nastavnim sadržajima koje su i vrlo stare. Zbog toga na fakultetu mi nastavnici TZK moramo sami programirati tj. sami odabrati nastavne sadržaje i tek onda prići planiranju oslanjajući se pri tom samo djelomično na nastavni program TZK za osnovne i srednje škole. Pri tom moramo naravno voditi računa o:


a) potrebama i interesu naših studenata


b) razini usvojenosti motoričkih i funkcionalnih sposobnosti


c) materijalnim uvjetima


KAKO SE UKLJUČITI U NASTAVU TZK


- odaberite jednu od ponuđenih kinezioloških aktivnosti koju ćete pohađati tjedno a da nije u koliziji sa rasporedom sati na fakultetu


- odmah na prve vježbe u odabranom terminu doći u sportskoj opremi.


- na mjestu odvijanja nastave ujedno će te se i prijaviti za taj termin i aktivnost


- aktivnost koju odaberete pohađate cijeli semestar. promjene su moguće u sljedećem semestru ili u dogovoru sa nastavnikom.


- nastava je obavezna za 1. i 2. godinu dodiplomskog studija


Struktura predmeta

1) FITNESS PROGRAMI


Cilj nastave fittness programa je stjecanje osnovnih kinezioloških znanja o utjecaju bodi bildinga, kardio fitnessa, joge i grupnih fitness programa na antropološka obilježja. Studenti će usavršiti prethodno stečena i usvojiti nova motorička znanja iz odabranog fitness programa. Vježbama sa slobodnim utezima i na trenažerima te sa svojim vlastitim tijelom utjecati ćemo prvenstveno na razvoj snage i jakosti, ali i na opću aerobnu i anaerobnu izdržljivost. Anti stresnim programima može se unaprijediti statička i repetitivna snaga i fleksibilnost svih koštano zglobnih i mišičnih struktura. Posebno mjesto zauzimati će vježbe kralježnice uz savjete kako pravilno izvoditi sve vrste vježbi.


2) OSNOVE BORILAČKIH SPORTOVA


Cilj je studente početnike osposobiti u osnovama borilački sportova kao judo, karate, samoobrana. Studenti mogu usvojiti osnovna motorička zananja: stavovi, tehnika kretanja, padovi, hvatovi, bacanja, blokade, udarci i poluge. studenti će uz naglašen razvoj opće tjelesne pripreme steći osnovna motorićka znanja samoobrane i na taj naćin unaprijediti sposobnost snalaženja i vještine sprečavanja i izbjegavanja opasnih situacija.


3) STOLNI TENIS


Cilj je studente početnike osposobiti za samostalnu igru učenjem osnovnih elemenata tehnike (forhend, bekend, servis i imitacija pravilnog pokreta) te kombinacijom osnovnih elemenata u igri. upoznati studente o tehničkoj pripremi. Istovremeno kineziološkim operatorima utjecati na dominatne motoričke sposobnosti u stolnom tenisu: brzinu, izdržljivost, snagu, koordinaciju, agilnost, ravnotežu i funkcionalne sposobnosti.


Studenti sa višom razinom znanja u stolnom tenisu usavršavati će tehniku elemenataradi efikasnije igre i upoznati nova taktičke strukture.


4) PLANINARSKO PJEŠAČKE TURE


Cillj je nastave usmjeren na promicanje tjelesnog kretanja u prirodi. Informirati studente o kontinuiranim varijabilnim opterećenjima, primjerenom hodanjui  penjanju s obzirom na različite uvjete na terenu.Upute o utjecaju hodanja i penjanja na razvoj opće aerobne i mišićne izdržljivosti. Oblici provedbe: vikend tura, tura sazadanim vremenomtrajanja, ture sa zadanim smjerom kretanja i razne igre u prirodi.


5) PLESNE STRUKTURE


U okviru društvenih plesova studenti će usavršavati korake standardnih i latinoameričkih plesova. Cilj je informirati studente o kineziološkim operatorima usmjerenim na razvoj funkcionalnih sposobnosti i unapređenje motoričkih sposobnosti, osobito koordinacijeu ritmu, ravnoteže, brzine, eksplozivne snage  i gibljivosti. Organizirati plesne priredbe u svrhu predstavljanjastudentskih plesnih dostignuća i promicanja plesne kulture.  


Provjera znanja

Praćenje i vrednovanje rada u TZK provoditi će se na nekoliko naćina 


1. Praćenjem zdravstvenog statusa studenata analizom rezultata obaveznih sistematskih pregleda.


2. Praćenjem motoričkih znanja i sposobnosti u izbornoj aktivnosti


3. Praćenjem i vrednovanjem rada na osnovu analize rezultata upitnika o interesima studenata, razine dosadašnjih sportskih dostignuća i angažiranosti u sportsko rekreativnim aktivnostima.


4. Praćenjem trenutne angažiranosti studenata na nastavi,interesa za sudjelovanjem na studentskim sportskim natjecanjima i sportskim priredbama.


Nastavno štivo

Literatura:


1) Findak; V. :Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, Školska knjiga; Zagreb, 1989.


2) Findak, V. : programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, Školske novine, Zagreb, 1997.


3) Poljak, V. : Planiranje u nastavi, Pedagoško književni zbor, Zagreb, 1974.


Plan