Neurologija

Naziv kolegija

Neurologija

ECTS

7.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P13/S40/KL38

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Damir Petravić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ervina Bilić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darija Mahović Lakušić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Srđana Telarović, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Branko Malojčić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mario Habek, Nastavnik
doc. dr. sc. Marina Boban, Nastavnik
dr. sc. Barbara Barun, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivana Zadro, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
dr. sc. Željka Vogrinc, Nastavnik
Magdalena Krbot Skorić, Nastavnik
prof. dr. sc. Mario Vukšić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Klepac, Nastavnik
Katarina Starčević, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Antonela Bazina Martinović, Nastavnik
Josip Ljevak, pred., Nastavnik
dr. sc. Tereza Gabelić, Nastavnik
Goran Ivkić, dr. med., Nastavnik
Vladimir Miletić, Nastavnik
Barbara Sitaš, dr. med., Nastavnik
Hrvoje Bilić, dr. med., Nastavnik
Andreja Bujan Kovač, dr. med., Nastavnik
Andrea Zemba Čilić, dr. med., Nastavnik
Helena Šarac, Nastavnik
Katarina Blažina, dr. med., Nastavnik
Luka Crnošija, Nastavnik
Petra Nimac Kozina, Nastavnik
Katarina Ivana Tudor, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Ivan Adamec, Nastavnik
Danira Bažadona, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Predavanja će se održavati u predavaonici Klinike za neurologiju ili jednoj od predavaonica Edukacijskog centra KBC-a Zagreb.

Seminari će se održavati u predavaonici Klinike za neurologiju ili jednoj od predavaonica Edukacijskog centra KBC-a Zagreb.

Vježbe će se održavati po odjelima, odnosno odgovarajućim laboratorijima.


Struktura predmeta 
     
   

Provjera znanja

Oblici i termini provjere znanja


  • Studenti se aktivno pripremaju za sudjelovanje u seminarima i vježbama.
  • Provjera znanja iz neurologije se vrši završnim kolokvijem (neurološki status, neurološki sindromi) koji se održava zadnji dan svakog turnusa, a polaže se kod voditelja vježbi.
  • Završni kolokvij je uvjet za pristupanje pismenom dijelu ispita iz Neurologije.
  • Pismeni ispit se sastoji od 90 pitanja, pisanje ispita traje 90 minuta.
  • U okviru usmenog dijela ispita iz predmeta Neurologija ispituje se praktično i teorijsko znanje studenta.
  • U slučaju da student odbije predloženu ocjenu na usmenom dijelu ispita potrebno je ponavljati i pismeni dio ispita.
  • Ukupni ispit mora završiti u roku od peta dana nakon početka pismenog dijela ispita.
  • Provjera znanja iz neurokirurgije se vrši završnim kolokvijem.

Ispitni rokovi:


04.11.2019.


02.12.2019.


20.01.2020.


03.02.2020.


17.02.2020.


06.04.2020.


04.05.2020.


08.06.2020.


06.07.2020.


20.07.2020.


31.08.2020.


14.09.2020.


Napomena: izvanredni rokovi su predviđeni da bi se studentima omogućilo polaganje ispita nakon svakog od osam turnusa predmeta Neurologija, no njima mogu pristupiti svi studenti s pravom polaganja ispita, bez obzira u kojem su turnusu bili na nastavi.


Nastavno štivo

Obavezno štivo

1.  Brinar V i sur. Neurologija za medicinare, Medicinska naklada Zagreb, 2009 (u pripremi novo izdanje u 2019.).

2.  Brinar V, Brzović Z, Zurak N. Neurološka propedeutika. Zrinski d.d. Čakovec, 1999.

3.  Nastavni tekstovi Katedre za neurologiju na LMS-u.

4.  Brinar V, Mubrin Z,  Malojčić B. Turnusna knjižica.


5. Malojčić B. i sur. Neurološki pregled: strukturirani pristup. Priručnik. Zagreb: Medicinska naklada, 2016.
B.  Dopunsko štivo

1.  Judaš M, Kostović I: Temelji neuroznanosti, prvoizdanje MD Zagreb, 1997. 2.  Brinar V, Brzović Z, Zurak N: Neurološki pregled, u Metelko Ž, Harambašić H: Internistička propedeutika i osnove fizikalne dijagnostike. Medicinska naklada Zagreb,

1999.

3.  Petravić D: Živčani sustav, u Čustović F: Anamneza i fizikalni pregled, Uvod u osnove kliničke vještine. Školska knjiga Zagreb, 2000.

4.  Soldo Butković S, Bilić E. „Kako živac živi ?“ Odabrana poglavlja iz područja neuromuskularnih bolesti. Medicinski fakultet u Osijeku, 2009.

5.  Žagar M, Bilić E: Fokalne neuropatije. Medicinska naklada Zagreb, 2008.

6.  Žagar M, Bilić E: Cervikobrahijalni sindrom-dijagnostika i liječenje. Medicinska naklada, Zagreb, 2009.

7.  Bilić E, Žagar M: Bol u leđima: lumbosakralni sindrom-dijagnostika i liječenje. Medicinska naklada Zagreb, 2010.

8.  Bilić E, Žagar M: Neuropatija i kronična bol. Medicinska naklada Zagreb, 2011.

9.  Bilić E, Žagar M. Neuromuskularne komplikacije šećerne bolesti. Medicinska naklada, Zagreb, 2012.


10. Poljaković Z. i sur: „Smjernice zbrinjavanja bolesnika s rupturom intrakranijske aneurizme i posljedičnim subarahnoidalnim krvarenjem“, izdavač: Referntni centar za intenzivnu neurologiju MZRH, Zagreb, 2013.


11. Hajnšek S. i sur. Neurološke hitnosti. U: Hitna medicina, ur. V. Gašparović i sur. Zagreb:Medicinska naklada, 2014.


12. Hajnšek S., Petelin Gadže Ž. Progresivne mioklone epilepsije. Zagreb: Medicinska naklada, 2015.


13. Klepac N., Borovečki F. Praktičan pristup bolesniku s demencijom. Zagreb: Medicinska  naklada, 2015.


14. Bilić E, Žagar M  „Bolesti kralježnice u EMNG laboratoriju- multidisciplinarni pristup“, 2016, Zagreb, Medicinska naklada.


15. Bilić E, Žagar M “Neuropatije koje možemo izliječiti”, 2017, Zagreb, Medicinska naklada.


16. Petelin Gadže Ž, Poljaković Z, Nanković S, Šulentić V. Epilepsija – dijagnostički i terapijski pristup. Zagreb: Medicinska naklada, 2019. Sveučilišni priručnik (u tisku).


17. Bilić E.  „Dijagnostika i liječenje miopatija“, 2018, Zagreb, Medicinska naklada.


Plan