Medicinska informatika

Naziv kolegija

Medicinska informatika

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P8/S6/PK16

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Kristina Fišter, Voditelj predmeta
Danko Relić, dr. med., Nastavnik
Pero Hrabač, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj je nastave osposobiti studenta, budućeg liječnika, za sustavni pristup organizaciji, komuniciranju i obradi podataka, informacija i znanja u medicini i zdravstvu. Upoznati ga sa suvremenim dostignućima u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija kako bi ih mogao primjereno, odgovorno i kritički koristiti i primjenjivati. Cilj je učiniti studente svjesnima postojanja i potrebe razvijanja normi, klasifikacija i etičkih načela pri primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u medicini i zdravstvu kako bi ih mogli etično i odgovorno koristiti i biti spremni aktivno učestvovati u njihovom daljnjem razvoju i usuglašavanju. Naučiti ih prepoznati informacijske tokove u zdravstvenoj praksi te potrebu i mogućnosti evaluacije informatičkih rješenja i komunikacije sa stručnjacima informatičarima pri izgradnji i unapređenju zdravstvenih informacijskih sustava. Cilj je senzibilizirati studente za uvođenje novih tehnologija u zdravstvenu praksu, potrebu procjene zdravstvenih tehnologija i certificiranja aplikativnih rješenja, poglavito mobilnih aplikacija za zdravlje koje se koriste kako za individualizirano liječenje tako i za zdravstvene intervencije. Osposobiti studente za razumijevanje važnosti informacija za odlučivanje u medicini i zdravstvu uključujući i važnost podataka za istraživanje.


Cilj je nastave da studenti usvoje znanja i vještine potrebne za:


 • sudjelovanje liječnika u informatizaciji zdravstva
 • provođenje evaluacije vlastita rada temeljene na podatcima i informacijama koje liječnici sami prikupljaju i obrađuju
 • kritičku ocjenu aplikacija e-zdravstva i prepoznavanje potencijala ali i potrebu procjene mobilnih aplikacija za zdravlje (m-zdravlja) 
 • prikazivanje i predstavljanje rezultata stručnog i istraživačkog rada primjenom informatičke tehnologije
 • učenje (napose trajno medicinsko usavršavanje) uporabom Interneta.

Struktura predmeta

TURNUSI:

Broj turnusa:   4 (V. godina studija)

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):  3   tjedna

Napomena: tijekom turnusa od 3 tjedna paralelno se odvija nastava triju predmeta: Medicinska statistika, Medicinska informatika i Uvod u znanstveni rad.


Provjera znanja

Način provjere znanja


Gradivo, posebno praktični dio, provjerava se tijekom vježbi. Bez riješenih zadataka na vježbama ne može se pristupiti ispitu.  Neodrađena vježba mora se kolokvirati ili nadoknaditi. Nakon završetka turnusa polaže se pismeni ispit u obliku testa („odaberi između ponuđenog“). Za prolaznu ocjenu potrebno je najmanje 60% točnih odgovora. Ispit se ocjenjuje samo kao „položen“ ili „nije položen“.


B. Oblici i termini provjere znanja


1).  Ispiti (završni)


 1. uvjeti za pristup ispitu: uredno pohađanje nastave i odrađene sve vježbe

 2. način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano): kombinirano

 3. ispitni rokovi i termini (popuniti tablicu nakon usuglašavanja ispitnih termina; za predmete  koji imaju test-ispit navesti datum testa)
Zimski

18.10.2019.

20.12.2019.

Ljetni

28.02.2020.

17.07.2020.

Jesenski

09.09.2020.

16.09.2020.

 
 
  
  
  
  
  

Nastavno štivo

A.  Obvezatno


 1. Kern J, Petrovečki M (urednici). Medicinska informatika. Zagreb: Medicinska naklada, 2009.

 2. Upute i zadaci za izvođenje vježbi (na lms-u)

 3. Seminarske teme (popis tema na lms-u)B. Dopunsko štivo


Medicinskoinformatički časopisi, mrežni izvori na kojima se nalaze hrvatski i EU propisi


Plan