Parazitarne infekcije u eri globalizacije

Naziv kolegija

Parazitarne infekcije u eri globalizacije

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P7/S9/PK9

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Mario Sviben, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek, Suvoditelj predmeta
doc. dr. sc. Mirjana Balen Topić, Nastavnik
Goranka Petrović, pred., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Infekcije uzrokovane parazitima globalno su jedan su od najčešćih uzroka morbiditeta i mortaliteta od zaraznih bolesti u ljudskoj populaciji. Svjetska zdravstvena organizacija u svojem nedavnom izvješću o uzrocima smrti od zaraznih bolesti navodi da je trećina istih uzrokovana nekom parazitarnom infekcijom.Globalizacija je kao ljudski uzrokovan fenomen dovela do namjerne i nenamjerne migracije ljudi, životinja, proizvoda i usluga na svjetskoj razini no istovremeno i do migracije mikroorganizama. Promjena klime te istom uzrokovana migracija vektora pojedinih parazitarnih bolesti u do sada neendemske krajeve svijeta dovela je do toga da neke parazitarne mikroorganizme pronalazimo u krajevima u kojima do sada nisu bili poznati. Ujedno, promjena životnih prehrambenih navika, uključivanje namirnica iz „egzotičnih“ krajeva svijeta u prehranu, kao i putovanja kako ona turistička, tako i poslovna dovela su do češćeg kontakta ljudi s „novim“, kako pojedincima laicima, tako i našoj medicinskoj zajednici, nepoznatim ili slabo poznatim parazitarnim organizmima.


U izbornom predmetu student će imati priliku proširiti znanje iz specijaliziranog područja mikrobiologije-parazitologije te detaljnije se upoznati sa brojnim parazitarnim mikroorganizmima koji su na globalnom nivou na području individualnog, a i javnog zdravstva iznimno značajni. Na predmetu će se obraditi sve značajne skupine parazitarnih organizama od onih jednostaničnih – protista, do onih višestaničnih helminta- nematoda, trematoda i cestoda kao i člankonožaca prijenosnika zaraznih bolesti.


Iako je parazitološka dijagnostika i dan danas često morfološka, mikroskopska te zahtjeva specifična, usko specijalizirana znanja morfološke  dijagnostike, napredak imunologije i molekularne biologije omogućio je liječniku praktičaru osjetljiviju i specifičniju dijagnostiku ovih infekcija. Na tržištu su se pojavili brojni serološki testovi za indirektnu, serološku dijagnostiku parazitoza, te brojni testovi detekcije antigena i detekcije nasljedne građe parazitarnih organizama.


Pravilan odabir testova za adekvatnu dijagnostiku, kao i tumačenje nalaza parazitološke dijagnostike često može biti izazovno, a u svakom slučaju može jako puno pomoći liječniku praktičaru u postavljanju pravilne dijagnoze.


Budući da su paraziti eukariotski organizmi, dakle organizmi slični našim ljudskim stanicama, na tržištu nema previše lijekova za adekvatnu medikamentoznu terapiju koja i ako se provodi, često uzrokuje nezgodne, ponekad i životno ugrožavajuće nuspojave.


Međutim i na tom području postoje brojne novosti, upoznavanje s kojima bi budućem liječniku praktičaru moglo korisno poslužiti za njegov skori rad u zajednici.


Struktura predmeta

Epidemiologija parazitoza u zemlji i svijetu – epidemiologija parazitoza s naglaskom na situaciju u našoj zemlji i na globalnoj razini, morbiditet, mortalitet, rasprostranjenost pojedinih infekcija po geografskim područjima


Klinički aspekti crijevnih parazitoza – klinička slika i klinička dijagnostika najznačajnijih crijevnih protozoarnih i helmintnih infekcija u zemlji i svijetu, liječenje pojedinih crijevnih parazitoza


Tropske parazitoze – klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija najznačajnijih tropskih parazitarnih infekcija


Parazitarne infekcije uzrokovane protistima - klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija najznačajnijih parazitarnih infekcija uzrokovanih jednostaničnim parazitima


Parazitarne infekcije uzrokovane helmintima -  klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija najznačajnijih parazitarnih infekcija uzrokovanih višestaničnim parazitima


Novosti u serološkoj i direktnoj dijagnostici parazitoza – osjetljivost i specifičnost pojedinih testova, konfirmativni testovi, odabir testa za parazitološku dijagnostiku, tumačenje nalaza, point of care (POC) testovi                                                                   


Provjera znanja

Pismeni test ispit


Nastavno štivo

Kalenić  S. i sur.: Medicinska mikrobiologija. Medicinska naklada , Zagreb 2013.


Gunn Alan i sur.: Parasitology an integrated approach.Wiley Blackwell, Oxford 2012.


Garcia LS.:Practical guide to diagnostic parasitology.Asm Press, Washington DC 2009.


Cheesbrough M. District laboratory practice in tropical countries, Cambridge university press, Norfolk 2009.