Izborni predmet: Znanstveni rad I.

Naziv kolegija

Izborni predmet: Znanstveni rad I.

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S25

Studiji na kojima se izvodi

Medicina