Kognitivna neurologija

Naziv kolegija

Kognitivna neurologija

ECTS

4.5

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P14/S8/V8

Studiji na kojima se izvodi

NEUROLOGIJA