Molekularna biologija mijelina

Naziv kolegija

Molekularna biologija mijelina

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/V6

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI