Klinička neurofarmakologija

Naziv kolegija

Klinička neurofarmakologija

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/S6/V2

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI