Neurosonologija

Naziv kolegija

Neurosonologija

ECTS

2.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/S2/V4

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI