Biomembrane: međudjelovanje lipida i proteina

Naziv kolegija

Biomembrane: međudjelovanje lipida i proteina

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/V6

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI