Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore

Naziv kolegija

Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/S6/V2

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI