Animalni modeli u biološkoj psihijatriji

Naziv kolegija

Animalni modeli u biološkoj psihijatriji

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P2/S4/V4

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI