Kvantitativne metode animalnih modela moždanih bolesti

Naziv kolegija

Kvantitativne metode animalnih modela moždanih bolesti

ECTS

2.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S2/V10

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI