Molekularna neuropatologija

Naziv kolegija

Molekularna neuropatologija

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/S6

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI