Proučavanje membranskih proteina u ekspresijskim sistemima

Naziv kolegija

Proučavanje membranskih proteina u ekspresijskim sistemima

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P2/S6/V4

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI