Memorija, metakognicija i inteligencija

Naziv kolegija

Memorija, metakognicija i inteligencija

ECTS

2.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/S6

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI