Postupci sa eksperimentalnim životinjama u istraživanjima u neuroznanosti

Naziv kolegija

Postupci sa eksperimentalnim životinjama u istraživanjima u neuroznanosti

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P2/V6

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI