Dan doktorata

Naziv kolegija

Dan doktorata

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

V25

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI