Uvod u neurobiologiju

Naziv kolegija

Uvod u neurobiologiju

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P6/S8

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI