Neurosonologija

Naziv kolegija

Neurosonologija

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P5/S15/V5

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI