Funkcionalna lokalizacija neurodinamičkih izvora

Naziv kolegija

Funkcionalna lokalizacija neurodinamičkih izvora

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P10/S4

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI