Poremećaji pokreta

Naziv kolegija

Poremećaji pokreta

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P4/S6/V4

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI