Metode analize genoma i njihova primjena u neuroznanosti

Naziv kolegija

Metode analize genoma i njihova primjena u neuroznanosti

ECTS

2.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P7/S2/V3

Studiji na kojima se izvodi

NEUROZNANOSTI