Patološka anatomija oka

Naziv kolegija

Patološka anatomija oka

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P6

Studiji na kojima se izvodi

OFTALMOLOGIJA I OPTOMETRIJA