Vitreoretinalna kirurgija

Naziv kolegija

Vitreoretinalna kirurgija

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P10

Studiji na kojima se izvodi

OFTALMOLOGIJA I OPTOMETRIJA