Molekularna biologija tumora

Naziv kolegija

Molekularna biologija tumora

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P5/S3

Studiji na kojima se izvodi

ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA