Dozimetrija zračenja i zaštita u radioterapiji

Naziv kolegija

Dozimetrija zračenja i zaštita u radioterapiji

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P8/S5/V2

Studiji na kojima se izvodi

ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA