Međuodnos kirurškog liječenja i ostalih onkoloških terapija te dijagnostičkih metoda

Naziv kolegija

Međuodnos kirurškog liječenja i ostalih onkoloških terapija te dijagnostičkih metoda

ECTS

1.5

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P4/S3/V3

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Nikola Đaković, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Mario Zovak, Nastavnik
doc. dr. sc. Monika Ulamec, Nastavnik
Hrvoje Ivan Pećina, pred., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA