Dječja kirurgija

Naziv kolegija

Dječja kirurgija

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P10/S9/V9

Studiji na kojima se izvodi

OPĆA KIRURGIJA