Osnovni principi anestezije i intenzivne medicine kod kirurških bolesni

Naziv kolegija

Osnovni principi anestezije i intenzivne medicine kod kirurških bolesni

ECTS

1.5

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P4/S5/V1

Studiji na kojima se izvodi

OPĆA KIRURGIJA