Perioperativni kirurški postupci i liječenje

Naziv kolegija

Perioperativni kirurški postupci i liječenje

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P3/S2/V1

Studiji na kojima se izvodi

OPĆA KIRURGIJA