Psihijatrijski intervju i klasifikacijski sustavi

Naziv kolegija

Psihijatrijski intervju i klasifikacijski sustavi

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P7/S1/V6

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Dražen Begić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Nastavnik
doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marina Šagud, Nastavnik
Aleksandar Savić, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

PSIHIJATRIJA