Poremećaji raspoloženja

Naziv kolegija

Poremećaji raspoloženja

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P9/S2/V3

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marina Šagud, Nastavnik
prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

PSIHIJATRIJA