Poremećaji raspoloženja

Naziv kolegija

Poremećaji raspoloženja

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P9/S2/V3

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Marina Šagud, Nastavnik
prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, Nastavnik
dr. sc. Maja Živković, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

PSIHIJATRIJA

Plan