Biologijske metode u liječenju

Naziv kolegija

Biologijske metode u liječenju

ECTS

3.5

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P21/S3/V2

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Miro Jakovljević, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, Nastavnik
dr. sc. Aleksandar Savić, Nastavnik
doc. dr. sc. Miroslav Herceg, Nastavnik
prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, Nastavnik
doc. dr. sc. Zorana Kušević, Nastavnik
dr. sc. Branka Aukst Margetić, Nastavnik
doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marina Šagud, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

PSIHIJATRIJA