Socijalna psihijatrija i psihijatrija u zajednici

Naziv kolegija

Socijalna psihijatrija i psihijatrija u zajednici

ECTS

1.8

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P5/S3/V3

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj - Ivezić, Nastavnik
doc. dr. sc. Zrnka Kovačić Petrović, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

PSIHIJATRIJA

Plan