Profesionalne vještine

Naziv kolegija

Profesionalne vještine

ECTS

2.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P5/S2/V13

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Norman Sartorius, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, Suvoditelj predmeta

Studiji na kojima se izvodi

PSIHIJATRIJA

Plan