Znanost, filozofija i teorija sestrinstva

Naziv kolegija

Znanost, filozofija i teorija sestrinstva

ECTS

10.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P60/S30/PK35

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Miroslav Mastilica, Nastavnik
prof. dr. sc. Stjepan Orešković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Božičević, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
Sonja Kalauz, V. pred., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić, Nastavnik
Hrvoje Premuž, Nastavnik
Marijana Ljubić, Nastavnik
Sanda Franković, Nastavnik
Damjan Abou Aldan, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave:

Osposobiti studente da razumiju značenje i vrijednost filozofije sestrinstva, te im ojačati potrebu za gradnjom identiteta i integriteta sestrinske profesije kroz usvajanje znanja i znanstveni rad kao temelja izvrsnosti sestrinske prakse. Upoznati studente s kompleksnošću sestrinskih znanja: empirijska, etička, estetska i osobna. Upoznati studente s konceptima, konceptualnim metodama, sestrinskim teorijama, te njihovim specifičnostima (prema obilježjima i autorima). Ukazati im važnost provođenja zdravstvene njege utemeljene na dokazima kroz postavljanje problema, traženje dokaza (klinički pokusi, sustavni pregledi…), kritičku prosudbu dokaza, primjenu dokaza i načine njihovog vrednovanje. 


Struktura predmeta

Broj sati predavanja : 60


Broj sati seminara : 30


Broj sati vježbi: 35


Ukupan broj sati: 125 


Provjera znanja

Ispit je pismeni (esej) i usmeni, a ocjena se temelji na: znanju pokazanom u eseju i usmenom ispitu, seminarskom radu i ukupnom aktivnošću studenta tijekom nastave.


Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja: 


Redoviti rokovi                        Datum


                                            30.4.2018.


                                            14.5.2018.


                                            9.7.2018.


                                            17.9.2108.           


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo


1. Chitty K.Kay, Professional Nursing, Concepts and Challenges. Elsevier Saunders, Missouri, 2005.


2. Nastavni tekstovi 


B. Dopunsko štivo


1. Brown. J. Sarah, Evidence-based Nursing: The Research-Practice Connection, Jones and Bartlett Publishers, London, 2009.


2. Fry T. Sarah, Veatch M. Robert, Case studies in Nursing, Jones and Bartlett Publisher, Mississauga, 2000.


3. Kalauz Sonja , Sestrinska profesija u svijetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Pargamena, Zagreb, 2011.


4. Masters Kathleen, Role Development in professional nursing practice,Jones and Bartlett Publisher, Mississauga, 2005.


5. Nightingale Florence, Nightingale to her nurses, Macmillian and Co., London, 2005.


6. Peplau Hildegard, Interpersonal relations in nursing, Putnam, New York, 1952.


7. Rogers E. Marta, An introduction to the theoretical basis of nursing, F. A. Davis, Philadelphia, 1985.


8. Tomey M. Ann, Alligood M.R. Nursing Theorists and their work. Mosby, Missouri 2002.


Plan