Znanost, filozofija i teorija sestrinstva

Naziv kolegija

Znanost, filozofija i teorija sestrinstva

ECTS

10.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P60/S30/PK35

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac, Suvoditelj predmeta
Sanda Franković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Nastavnik
Marijana Ljubić, Nastavnik
Hrvoje Premuž, Nastavnik
Sonja Kalauz, V. pred., Nastavnik
prof. dr. sc. Stjepan Orešković, Nastavnik
Damjan Abou Aldan, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin, Nastavnik
prof. dr. sc. Miroslav Mastilica, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Božičević, Nastavnik
Marko Marelić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Plan