Istraživanja i istraživačke metode

Naziv kolegija

Istraživanja i istraživačke metode

ECTS

10.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P12/S69/KL44

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Robert Likić, Voditelj predmeta
dr. sc. Luka Bielen, Nastavnik
prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić, Nastavnik
doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, Nastavnik
prof. dr. sc. Igor Francetić, Nastavnik
prof. dr. sc. Vlasta Bradamante, Nastavnik
dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, Nastavnik
doc. dr. sc. Matea Radačić Aumiler, Nastavnik
Ines Baotić, Nastavnik
dr. sc. Višnja Pranjić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Dunja Rogić, Nastavnik
dr. sc. Ksenija Makar-Aušperger, Nastavnik
Sanda Franković, Nastavnik
Svetlana Nogić Ciprijan, Nastavnik
Marija Živković, Nastavnik
Marijana Križić Erceg, Nastavnik
dr. sc. Tamara Poljičanin, Nastavnik
dr. sc. Mario Šekerija, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave-  Opće kompetencije: Ocjena plana kliničkog ispitivanja; Određivanje poslova i zadataka medicinske sestre u kliničkom istraživanju; Sastavljanje dokumentacije za evidentiranje obavljenih poslova i zadataka medicinske sestre u kliničkom istraživanju.


Specifične kompetencije: Utvrđivanje specifičnih poslova i zadataka u kliničkom istraživanju; Primjena lijekova specifičnim sustavima (infuzije, retard pripravci za im. primjenu); Stjecanje kompetencija za provođenje ispitivanja farmakokinetike u ranim fazama kliničkog ispitivanja; Razvijanje sposobnosti uočavanja neočekivanoga u kliničkim istraživanjima s naglaskom na rana klinička ispitivanja; Upoznati studente s principima Dobre kliničke prakse (DKP) i ulozi medicinske sestre u provođenju DKP; Definiranje stavova o etičkim načelima u kliničkim istraživanjima; Upoznavanje studenata s osnovnim dokumentima koji reguliraju etički pristup kliničkim istaživanjima


Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  12


                Broj sati seminara :   69


                Broj sati vježbi: 44           


                Ukupan broj sati: 125


Provjera znanja

Pismeni – pitanja  s višestrukim izborom


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


Francetić I, Vitezić D. Osnove kliničke farmakologije. Medicinska naklada, Zagreb, 2007.


2.  Stephen B. Hulley, Steven Cumings. Designing Clinical Research An Epidemiologic Approach. Lippincott & Williams Wilkins 2001.


B. Dopunsko štivo


The IUPHAR Compendium of Basic Principles for Pharmacological Research in Humans. IUPHAR 2004


Burns N., Grove S.K. Understanding nursing research, 3rd. ed. W.B. Saunders Company, 2003.


Kader Parahoo. Nursing Research Principles, Process and Issues, 2end ed. Palgrave Macmillan, 2006.


Rehmever Julie, Florence Nightingale: The passionate statistican, Science News, Magazine of the sciense& The Public, web edition: November 26th, 2008.


http://www.sciencenews.org/viev/generic/id/38937