Teorija odgoja i obrazovanja

Naziv kolegija

Teorija odgoja i obrazovanja

ECTS

10.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P35/S50/PK40

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Ognjen Brborović, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
Marija Kadović, Nastavnik
doc. dr. sc. Hana Brborović, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave je upoznati polaznike s osnovama teorije odgoja i obrazovanja, iskustvima dobre prakse kod nas i u svijetu, osposobiti ih za samostalnu pripremu, izvođenje i vrednovanje izabranih odgojno-obrazovnih programa te razviti pozitivan stav prema odgoju i obrazovanju kao važnom dijelu rada medicinske sestre u praksi i znanosti. Specifični ciljevi i kompetencije polaznika navedeni su u Opisu studija.


Struktura predmeta


Broj sati predavanja :  35


                Broj sati seminara :   50


                Broj sati vježbi:  40         


                Ukupan broj sati: 125


TURNUSI


Broj turnusa: Jedan turnus za sve polaznike u više termina.


Trajanje turnusa: 8 tjedana


Provjera znanja

Ispit je pismeni (test) i usmeni, a ocjena se temelji  na  rezultatu testa od 60 pitanja s jednostrukim odgovorom te na izrađenom i prezentiranom odabranom nastavnom modulu.


VI POPIS ISPITIVAČA


Prof.dr.sc. Gordana Pavleković, dr.med.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


Zarevski P. Psihologija učenja i pamćenja. Treće izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1997. (odabrana poglavlja)


Jakšić Ž i sur. Umijeće medicinske nastave. Zagreb: Medicinska naklada, 2005. (odabrana poglavlja)


Vizek Vidović V, Vlahović Štetić V, Rijavec M, Miljković D. Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEH,d.o.o., VERN,d.o.o., 2003.


Pastuović N. Osnove psihologije obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen, 1997.

Grgin T. Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1997.

Izabrana literatura prema seminarskim temama

Bilješke uz nastavu


B. Dopunsko štivo


Navedeno u Planu i programu Sveučilišnog studija sestrinstva Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod predmetom Teorije odgoja i obrazovanja.


Plan