Osiguranje kvalitete rada u sestrinstvu

Naziv kolegija

Osiguranje kvalitete rada u sestrinstvu

ECTS

10.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P35/S50/KL40

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Ana Budimir, Nastavnik
prof. dr. sc. Igor Francetić, Nastavnik
dr. sc. Zlatko Fiolić, Nastavnik
Ivica Matić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ratko Magjarević, Nastavnik
prof. dr. sc. Smilja Kalenić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
doc. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, Nastavnik
Mirjana Fuček, Nastavnik
doc. dr. sc. Branka Golubić Ćepulić, Nastavnik
Brankica Rimac, Nastavnik
Ana Ljubas, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Grupa broj 1 i 2 redovni studenti


Grupa broj 3 i 4 izvanredni studenti 


Struktura predmeta

Broj sati predavanja : 35 sati (izravna nastava)

Broj sati seminara : 50 sati (25 sati izravne nastava i 15 sati individualna nastava)

Broj sati vježbi: 40 sati (20 sati izravna nastava i 20 sati individualna nastava)

Ukupan broj sati 125

TURNUSI

Broj turnusa: Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 6 tjedana/kroz pet dana za svaku skupinu, 6.

tjedan pismeni i usmeni ispit.

Datum održavanja turnusne nastave: 13.-17-04-2014. (bez 14.04.)i 04.-08.05.2014.(bez 05.05.)


Provjera znanja

Ispit je pismeni (test) i usmeni, a ocjena se temelji na

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

LITERATURA:

1. Literatura propisana u prihvaćenom programu od 1.-6.

2. S.Šepec i sur. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi, HKMS, Zagreb 2010.

3. S.Šepec. Kompetencije medicinskih sestara opće zdravstvene njege, HKMS, Zagreb 2011.

4. M.Gvožđak, B.Tomljanović. temeljni hitni medicinski postupci, HKMS i HZHM, Zagreb

2011.

5. Zakonski propisi:

1. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 107/07)

2. Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete

zdravstvene zaštite (NN 114/10)

3. Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN

31/11)

4. Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN

79/11)

5. Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN

79/11).

6. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih

infekcija (NN 85/12)


Plan