Mentalna higijena i psihosomatska medicina

Naziv kolegija

Mentalna higijena i psihosomatska medicina

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P30/S30/PK30

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj - Ivezić, Suvoditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Ivan Begovac, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Nastavnik
prof. dr. sc. Dražen Begić, Nastavnik
prof. dr. sc. Miro Jakovljević, Nastavnik
dr. sc. Vlado Jukić, Nastavnik
doc. dr. sc. Zorana Kušević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darko Marčinko, Nastavnik
prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marina Šagud, Nastavnik
dr. sc. Vedran Bilić, Nastavnik
Zoran Bradaš, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

. OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE:


Cilj nastave


Cilj je upoznati studente s psihosomatskim konceptom i psihosomatskim bolestima kao i prezentacijom kliničke slike, dijagnostikom, liječenjem i tijekom bolesti


Cilj je upoznati studente s psihosomatskim konceptom i psihosomatskim bolestima kao i prezentacijom kliničke slike, dijagnostikom, liječenjem i tijekom bolestiCilj je upoznati studente s psihosomatskim konceptom i psihosomatskim bolestima kao i prezentacijom kliničke slike, dijagnostikom, liječenjem i tijekom bolestiCilj je upoznati studente s psihosomatskim konceptom i psihosomatskim bolestima kao i prezentacijom kliničke slike, dijagnostikom, liječenjem i tijekom bolestiCilj je upoznati studente s psihosomatskim konceptom i psihosomatskim bolestima kao i prezentacijom kliničke slike, dijagnostikom, liječenjem i tijekom bolestiCilj je upoznati studente s psihosomatskim konceptom i psihosomatskim bolestima kao i prezentacijom

kliničke slike, dijagnostikom, liječenjem i tijekom bolesti


Struktura predmeta

II. STRUKTURA PREDMETA: 


Broj sati predavanja :     30

     Broj sati seminara :         30

     Broj sati vježbi:                30

     Ukupan broj sati     90


Broj sati predavanja : 30

Broj sati seminara : 30

Broj sati vježbi: 30

Ukupan broj sati 90


Provjera znanja

Ispit je pismeni (test) i usmeni, a ocjena se temelji  na zbroju


Pismeni – esej (prikaz odabranog primjera iz prakse), usmeni – izvlačenje kartica sa po 3 pitanja


Kriteriji ocjenjivanja: usmeni (70% ocjene), aktivnost na seminarima i vježbama (20% ocjene) i prisustvo na predavanjima (10% ocjene) 


Ispit je pismeni (test) i usmeni, a ocjena se temelji na zbroju

Pismeni – esej (prikaz odabranog primjera iz prakse), usmeni – izvlačenje kartica sa po 3 pitanja

Kriteriji ocjenjivanja: usmeni (70% ocjene), aktivnost na seminarima i vježbama (20% ocjene) i prisustvo na

predavanjima (10% ocjene)


Nastavno štivo


VII. NASTAVNO ŠTIVO


A.  Obvezatno štivo


                Gregurek R. Psihološka medicina/udžbenik, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.


B. Dopunsko štivo


Gregurek R i sur. Suradna i konzultativna psihijatrija. Školska knjiga. Zagreb. 2006.


A. Obvezatno štivo

Gregurek R. Psihološka medicina/udžbenik, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.

B. Dopunsko štivo

Gregurek R i sur. Suradna i konzultativna psihijatrija. Školska knjiga. Zagreb. 2006.

5. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

(NN 85/12).


Plan