Socijalna skrb i zdravlje

Naziv kolegija

Socijalna skrb i zdravlje

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P16/S20/PK24

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Teodora Not, V. pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
doc. dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Benjak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
dr. sc. Iva Pejnović Franelić, Nastavnik
Ada Filipaj, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave


Upoznati studente sa sadržajem rada,  zadacima i područjima djelovanja socijalne skrbi.


Prepoznavanje i analize socijalno-medicinskih problema i pojedinih komponenti.


Važnost međusektorskog i multidisciplinarnog rješavanja socijalno-medicinskih problema i rada u timu na rješavanju socijalno-medicinskih problema. 


Struktura predmeta

II. STRUKTURA PREDMETA:


Broj sati predavanja :  16


                Broj sati seminara :   20


                Broj sati vježbi:   24


                Ukupan broj sati: 60 (4 ECTS)


TURNUSI


Broj turnusa:


Jedan turnus u tri termina


7.12.-8.12.2017. predavanja i seminari


7.2.-9.2.2018. vježbe


9.4.-11.4.2018. predavanja i seminari i vježbe


 


Provjera znanja

POPIS ISPITIVAČA


1. Prof.dr.sc. Vesna Jureša


PROVJERA ZNANJA


Pismeni i usmeni ispit. U konačnoj ocjeni uvažava se i sudjelovanje tijekom nastave, seminara i sam seminarski rad.


Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:



Redoviti rokovi

Datum

Pismeni ispit

25.06.2018.

jedan rok u 7.mjesecu i

dva roka u 9 mjesecu

Usmeni ispit

25.06.2018.

jedan rok u 7.mjesecu i

dva roka u 9 mjesecu



Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


1. Meleis A.I. Theoretical nursing: development and progress.  Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007.


Odabrana poglavlja iz


1.   Jakšić Ž, Kovačić L i suradnici. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.


2.   Kovačić L i sur. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti, Medicinska naklada, Zagreb, 2003


3.   Grmek MD, Budak A. Uvod u medicinu. Zagreb: Nakladni zvod Globus, 1996.


B. Dopunsko štivo


McEwen M. Theoretical basis for nursing. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007.

Chitty K.K. Professional Nursing, Concepts and Challenges. Elsevier Saunders, Missouri, 2005.

Tomey A.M., Alligood M.R. Nursing Theorists and their work. Mosby, Missouri 2002.

Druga domaća literatura (znanstveni članci).